Уважаеми клиенти,

Настоящите общи условия регламентират отношенията между  Велев Стил  ЕООД и лицата ползващи онлайн магазина на www.velev.bg  


Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна!

Чрез онлайн магазина www.velev.bg могат да се закупят всички стоки в този сайт. Всички цени са в български лева, валидни към момента на публикуването им. Велев Стил ЕООД си запазва правото, без предупреждение, да актуализира цените по всяко време.

Клиентът може да заплати цената на поръчани от онлайн магазина стоки,чрез една от следните възможности:  НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ или БАНКОВ ПРЕВОД. Цената за доставка се уточнява отделно, тя не е включена в стойността на стоката. 


Запознайте се с условията по-долу, преди да пазарувате чрез този уеб сайт. Използването му от Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този уеб сайт!


Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Велев Стил ЕООД  (наричан  www.velev.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги от друга. Предоставяните услуги се намират на домейн www.velev.bg (наричан на кратко Сайт). Освен това условията уреждат и отношенията между двете страни, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Велев Стил ЕООД  (наричани на кратко Услуги).


Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


Велев Стил ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. ВАРНА , ул.Кавала 39 ет.2 ап.10; Ид. номер по Булстат: 201181655 ; ДДС Номер: BG201181655. Мострена зала и адрес за кореспонденция – гр.Варна ул.Битоля 6, тел. 0888 828 831  / 052 829 878 


1. Условия за използване на Сайта www.velev.bg 


За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. www.velev.bg  само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.


2. Задължения на потребителя при регистриране


Предвид използването на Сайта на www.velev.bg , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайтът има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.


3. Защита на личните данни


Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на www.velev.bg  при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. 

В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие, на което www.velev.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, www.velev.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.velev.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от www.velev.bg  за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги предлагани от Велев Стил ЕООД.

www.velev.bg  уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 

www.velev.bg  си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

GDPR ИНСТРУМЕНТИ

GDPR отчет за лични данни

GDPR изтриване на лични данни


4. Авторски права и ограничения свързани с тях.


www.velev.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на www.velev.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. 

Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Сайтът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.


Всички предлагани от www.velev.bg стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.velev.bg и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.


5. Представяни стоки и услуги на Сайта


Информацията за стоките в сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.


В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

Сайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.


www.velev.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

 а) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

 б) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;

 в) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката.


Сайтът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като сайта не поема отговорност да ги актуализира. 

Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.


6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.velev.bg        

                                     

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.


При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Велев Стил ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта.

www.velev.bg „има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. 

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, или при изчерпани наличности www.velev.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.


7. Доставка на закупени стоки


Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Сайтът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.


www.velev.bg си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.


8. Плащане на закупени стоки и услуги


При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на www.velev.bg или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. 

В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайтът се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. 

В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.velev.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.


При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Велев Стил ЕООД, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. 

В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, www.velev.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. 

В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.velev.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.


9. Отказ от закупена стока


Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок. Отказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица.

В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка (чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

    • Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават).

    • Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 14 дни от връщането. Ако поръчката /продукта е заплатен, чрез карта онлайн, то сумата ще бъде върната/възстановена до 14 дни на същата карта с която е заплатена.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.


До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                                                                               …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/При неспазване на общите условия от страна на „Велев Стил“ ЕООД потребителите могат да се обърнат към:

  1. Комисия за защита на потребителя – https://www.kzp.bg
  2. Европейски потребителски център  – http://www.ecc.bg10. Гаранционно обслужване 


Гаранционното обслужване на стоките предлагани във www.velev.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка поръчка за стока, подлежаща на гаранционно обслужване, Велев Стил  ЕООД издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.  

Гаранцията губи валидност:

 а) при изгубена гаранционна карта;

 б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;

 в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;

 г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;

 д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието


11. Други 


    - За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

    - Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

    - Сайта има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

    - Сайта си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Отговорности:

Велев Стил ЕООД  не носи отговорност при:

    - изчерпване на количества от дадени артикули,

    - забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки.

    - Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайта не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.


При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. Велев Стил ЕООД не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!

    - Настоящите общи условия влизат в сила за всички клиенти на www.velev.bg 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.velev.bg. С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.velev.bg. (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА !